Stacionář Rozmarýna

Denní stacionář Rozmarýna v Čáslavi poskytuje individuální podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením ke spokojenému zvládání vlastního života a možnosti osobní realizace. S nezbytnou mírou pomoci, podpory nebo péče v soběstačnosti pomáháme uživatelům naší služby žít plnohodnotný život, srovnatelný, co nejvíc je to možné, se životem  jejich vrstevníků.

Poděkování donátorům a dárcům

Děkujeme všem, kteří podpořili nebo pravidelně podporují činnost stacionáře Helpicon

                                ... a mnoho dalších drobných dárců.                                                                                     Podpořte nás také!

Děkujeme.