Naše cíle (Jak to vlastně děláme)

  • Podporujeme schopnost péče o sebe sama a tedy co nejvíce samostatného života
  • Rozvíjíme pracovní návyky a dovednosti
  • Učíme se domácí práce a připravujeme klienty na možnost bydlení ve vlastní domácnosti
  • Prohlubujeme a rozvíjíme vědomosti získané ve škole
  • Chodíme na výlety a poznáváme nové situace a nová místa
  • Sportujeme a posilujeme fyzickou kondici
  • Navštěvujeme kulturní, divadelní a filmová představení
  • Podporujeme individuální kvalitu života v holistickém pojetí nabízené péče a podpory

Cílová skupina (Komu pomáháme)

Klienty stacionáře jsou mobilní osoby s mentálním postižením (včetně kombinovaných zdravotních deficitů), kteří potřebují pravidelnou pomoc,  podporu nebo dohled  při zvládání běžných úkonů péče o sebe sama a podporu v celkovém zvládání vlastního života.

Věkové rozmezí je stanoveno od 19 do 50 let.

Celková kapacita stacionáře je max. 8 osob, denní kapacita (maximální počet klientů v jednom dni) je 6 osob.

Základní popis služby (Co musíme nabídnout)

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se poskytovatel zavazuje klientovi na základě smlouvy poskytovat v denním stacionáři tyto základní sociální služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • základní sociální poradenství

Doplňkové služby (Co ještě zajišťujeme)

Jako fakultativní (doplňkovou) službu nabízíme dopravu klientů do / ze zařízení, abychom ulehčili blízkým osobám našich klientů starosti a čas se zajišťováním dopravy a doprovodu. Dopravu zajišťujeme ve dnech, kdy funguje denní stacionář a je určena pouze pro klienty stacionáře. 

Pracovní tým (Kdo službu zajišťuje)

Každodenní činnost stacionáře zajišťuje pracovní tým, skládající se ze sociálního pracovníka (částečný úvazek) a dvou pracovníků v sociálních službách. Je pro nás důležité, aby personální kapacita umožňovala s našimi klienty skutečně pracovat, nikoliv je jen hlídat.

Jak to u nás vypadá

Prostory, které využíváme, si můžete prohlédnout níže nebo ve Fotogalerii,  případně na našem facebookovém profilu www.facebook.com/helpicon.cz.

P1220389.JPGP1220393.JPGP1220392.JPGP1220391.JPGP1020117.jpg

Kromě základních  prostor denního stacionáře využíváme pro další aktivity i zahradu ve Zbyslavi.