Co je pro nás důležité

  • Individuální přístup k potřebám a osobnosti každého klienta
  • Partnerský přístup pracovníků
  • Podpora vztahů s přirozeným sociálním prostředím klienta
  • Respektování práv, autonomie a lidské důstojnosti klienta
  • Vyvážený vztah mezi ochranou a bezpečím klienta a jeho právem na přiměřené riziko
  • Motivace klientů k samostatnosti a zapojení do komunity
  • Ucelený  pohled na životní příběh a situaci klienta
  • Kreativita při hledání nových přístupů a možností rozvoje klientů