Akademie

Akademie Helpicon nabízí vzdělávání z oblasti zdravotní i sociální péče, zaměřené na rozvoj znalostí a kompetencí pro eticky zodpovědnou, ucelenou a kvalitní péči, důstojný, laskavý a lidský přístup k uživatelům zdravotně-sociálních služeb, lepší vzájemnou komunikaci a posilování participace a autonomie příjemců péče.

Naše nabídka

 

Nabízíme otevřené semináře, semináře na klíč i on-line formu vzdělávání.

Úzce spolupracujeme s naším Institutem a přinášíme nová témata a moderní způsoby v přístupu k poskytování zdravotních a sociálních služeb.

Učíme vyváženě mezi teorií (aktuálními poznatky vědy) a praxí.

Věnujeme se především tématům, které souvisí s kvalitou života ve stáří, kvalitou poskytované péče, péčí v závěru života (paliativní péčí), ucelenou péčí (naplňování psycho, socio a spirituálních potřeb) ve zdravotnictví a sociálních službách, etickými konflikty a tématy a jejich řešením, hodnotami v péči a spoluprací mezi profesemi. 

Pokud v naší nabídce nějaké téma postrádáte, budeme rádi za Vaše podněty. 

Oblasti vzdělávání

Aktuální termíny

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

Novinky 2021

Etické poradenství a etická facilitace – základní informační seminář

Základy paliativní péče a paliativního přístupu v sociálních službách

Specifika paliativní péče a paliativního přístupu u lidí s demencí

Spiritualita a spirituální doprovázení na konci života

Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří a umírání

Multidisciplinární a týmová spolupráce (nejen) při péči v závěru života

Základy poslední pomoci - co bychom všichni měli vědět o umírání, smrti a péči v závěru života