Poradna 

Poskytování specializovaného odborného poradenství usilujeme o to, aby lidé znali své možnosti a svá práva, měli dostatek informací v jim srozumitelné podobě a mohli si volit řešení pro svůj život dle vlastního uvážení a potřeb. 

Činnost poradny připravujeme. Pokud se nám podaří získat dotaci na její provoz, otevřeme ji na jaře roku 2021.