Libovolný text, který si přejete zobrazit

Spiritualita a smysl života

Zdravotní, sociální a další služby

Bydlení a životní prostor

Etika a otázky života

Zdravotní, sociální a další služby

 

+ Zasazujeme se o to, aby lidé (pacienti) mohli být v maximální míře autonomní, vzděláváme  radíme v aktuálních tématech zdravotnictví a vytváříme (NEBO PŘINÁŠÍME) koncepty, jak pomoc, péče a podpora mají být organizovány tak, aby staří lidé mohli žít až do konce svého života ve svém známém a přirozeném prostředí. Věnujeme se kvalitě nabízených služeb

 

Naše nabídka zahrnuje:

Vzdělávání ve zdravotní a sociální péči a jejích aktuálních výzvách

Podpora při rozvoji autonomie, participace a partnerství v oblastech sociální péče a zdravotnictví

Poradenství v otázkách dlouhodobé péče a paliativní péče u seniorů a lidí s postižením

Poradenství a analýzy v otázkách organizační kultury a organizační etiky

Rozvoj a podpora nových pečovatelských konceptů a přístupů