Firemní dárcovství

Firemní dárcovství  je jedním z pilířů zodpovědného podnikání v souladu s konceptem CSR. Neznamená to jen dávat peníze, ale najít způsob spolupráce podnikatelského a nepodnikatelského světa, který je přínosem pro obě strany. Pojďte to zkusit s námi.


Co je to společenská odpovědnost organizací

Společenská odpovědnost organizací (z anglického „corporate social responsibility“, dále jen „CSR“) představuje dobrovolný závazek organizace zohledňovat ve svém řízení, rozhodování a každodenních činnostech potřeby svých zákazníků, dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců, občanů žijících v místě, kde působí, stejně jako zájmy životního prostředí. Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby i při naplňování podstaty své činnosti přispívaly k udržitelnému rozvoji, aby byly transparentní a aby obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti. Společenská odpovědnost organizací je založena na naplňování ekonomických, právních (legislativních), etických a ostatních filantropických funkcí (závazků), které má organizace nejen vůči svému vlastníku (zakladateli, zřizovateli, akcionáři), ale i vůči svému okolí, ve kterém působí, v dané době i pro budoucnost.

Ať už jste vlastník, manažer nebo zaměsntnanec, podpořte firemní dárcovství ve Vaší organizaci. Možností je mnoho.

Zvolte si vlastní způsob pomoci

  • uspořádejte sbírkovou akci 
  • darujte část své práce či zisku/výdělku
  • oslovte zaměstnance, obchodní partnery nebo vaše zákazníky a něco udělejte společně
  • podpořte konkrétní službu, nákup pomůcek či nový projekt
  • vyzkoušejte si práci dobrovolníka 
  • uvolněte pracovníky pro dobrovolncký den
  • darujte věcné dary ( kancelářské a hygienické potřeby, kancelářské a IT vybavení pod.

A když nevíte jak na to ....

Rádi byste něco udělali, ale nevíte si rady. Napište nám, společně něco vymyslíme. Budete-li potřebovat, pomůžeme Vám také nastavit smysluplnou strategii firemního dárcovství v souladu s konceptem společenské odpovědnosti organizací.

Podpořit nás můžete i nespecifikovaným jednorázovým darem nebo pravidelnou podporou na účet 9753197531/2010. Děkujeme.