Podporujeme kvalitu života ve stáří, realizujeme výzkumné a osvětové projekty, vzděláváme a poskytujeme poradenské a sociální služby.  

Více o našich službách

Jsme nezisková organizace registrovaná jako zapsaný ústav. Východiskem naší práce je respekt k člověku a jeho důstojnosti a autonomii.

Více o nás

Většina věcí vzniká spoluprací. Společně s Vámi můžeme něco změnit v přístupu naší společnosti ke stáří a postižení, nebo pomoci konkrétnímu člověku. 

Jak nás podpořit

Plánování budoucí péče

 

Jako jedni z prvních přinášíme do České republiky téma Plánování budoucí péče (advance care planning), tedy specifického poradenství pro rozhodování o budoucí péči (zdravotní i sociální) pro případ situací, ve kterých již nebudeme schopni rozhodovat sami o sobě. Pomáháme lidem ujasnit si hodnoty a přání, naučit se o tomto komplikovaném tématu mluvit a vytvořit si platné dokumenty,  které jsou potřeba, aby péče o nás odpovídala našim představám a přáním.

Více o plánování budoucí péče

Etické poradenství a facilitace

 

Poskytujeme službu etického poradenství a facilitace ve zdravotnictví i sociálních službách. V případech sporů a konfliktů ohledně poskytovaných léčebných terapií či indikovaných postupů a v případech obtížné dohody s rodinými příslušníky či opatrovníky, nebo sporů mezi klientem a jeho rodinou nabízíme etické poradenství a facilitaci, abychom pomohli najít společně přijatelné řešení nebo postup, který je zároveň v souladu s etickým a zákonným rámcem poskytovaných služeb.

Více o etickém poradenství