Libovolný text, který si přejete zobrazit

Spiritualita a smysl života

Zdravotní, sociální a další služby

Bydlení a životní prostor

Etika a otázky života

Spiritualita a smysl života

 

Spiritualitě rozumíme jako jedné ze základních lidských potřeb, projevující se v nejrůznějších zkušenostech, kterými si uvědomujeme něco přesahujícího jeden konkrétní život a touhu být součástí něčeho většího. Rozumíme jí jako něčemu, co dává každodennímu životu smysl a směr, a nebo síle, o kterou se můžeme ve složitých situacích opřít. Spiritualitu podporujeme a pečující profesionály učíme být citlivějšími k vnímání spirituální dimenze života a radíme v oblasti nenáboženské spirituální péče (spiritual care) ve stáří a v závěru života.

Naše Činnost  zahrnuje:

  • Rozvoj konceptů spirituální péče ve stáří
  • Implementace nástrojů ke zjišťování spirituálních potřeb a 
  • Poradenství a podpora při poskytování spirituální péče a podpory ve stáří a při péči v závěru života
  • Poradenství k práci s biografií a hodnotami pacienta/klienta
  • Referáty, workshopy a publikace ke spirituální péči