S účinností od 1.1.2017 je naše služba denního stacionáře zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji. To především znamená, že ve stanovené kapacitě můžeme čerpat provozní dotace na zajištění našich služeb. A to je pro nás moc dobrá zpráva, protože nám umožní naši službu alespoň  částečně finančně stabilizovat.