Naše hodnoty

Naše hodnoty popisují, co je pro nás v organizaci důležité a jak věci děláme: 

Usilujeme o to, abychom si uvědomovali potřeby společnosti i jednotlivého člověka a vždy hledali cestu, jak pomoci.

Chceme pomáhat. Pokud kolem sebe vidíme problémy, nespravedlnost či nouzi, snažíme se jim porozumět a najít a použít osvědčené či nové cesty k jejich řešení. Jsme aktivní a pomáháme všude tam, kam dosahuje okruh našeho vlivu a našich možností.

S ohledem na důstojnost a jedinečnost člověka přistupujeme ke každému s náležitou úctou a porozuměním.

Věříme, že každá lidská bytost, bez ohledu na svůj intelektuální a sociální status a způsob, jakým přispívá k životu společnosti, je jedinečným tvorem, obdařeným nezcizitelným právem na život podle svých představ. I když s někým nesouhlasíme nebo se neztotožňujeme s jeho způsobem života a jeho vnímáním věcí, snažíme se mu porozumět a přijímat ho bez předsudků.  

Usilujeme o zlepšení kvality života lidí, kterým pomáháme, respektujeme jejich nezávislost a právo na vlastní rozhodování.

Smyslem toho, co děláme je skutečná změna a zlepšení kvality života lidí, kterým pomáháme. Z těchto lidí neděláme pouhý předmět našeho pomáhání, ale nabízíme jim individuálně zaměřenou pomoc a podporu a motivujeme je k maximální samostatnosti a nezávislosti. Respektujeme jejich představu o životě a jeho kvalitě a nevnucujeme jim tu naši.

Vytváříme organizaci založenou na důvěře, otevřenosti a dobrých vztazích.

Otevřeným jednáním a dodržováním našich slibů dosahujeme důvěryhodnosti. Vztahy založené na důvěře a na pozitivním očekávání budujeme s klienty, zaměstnanci,  veřejností a partnery. Jednáme předvídatelně a transparentně a nepodílíme se na nečestných a nezákonných praktikách.

Vše co děláme, se snažíme dělat ještě lépe a jsme otevřeni novým řešením.

Nikdy nejsme plně spokojeni. Vždy se ptáme, zda to, co děláme, nemůžeme dělat lépe. Nesetrváváme automaticky u toho, co nám v minulosti fungovalo a nebojíme se zkoušet nové postupy a hledat nová řešení. Máme odvahu uplatňovat nové, dosud nevyzkoušené postupy.

Ohleduplnost, slušnost a vstřícnost považujeme za samozřejmou součást našeho jednání.

Dbáme na soulad našich slov a činů. V každodenním jednání, v přístupu k sobě navzájem, ke klientům i našim partnerům má být jednoznačně viditelné, že jsme organizací s vysokým etickým standardem a rozvíjenou firemní kulturou. 

Kvalitu naší práce stavíme na budování a rozvíjení kompetencí, motivace a zapojení všech pracovníků.

Celá činnost naší organizace je postavena na lidech. Lidé, kteří v naší organizaci pracují, předurčují, zda uspějeme při realizaci našeho poslání. Abychom mohli naplňovat naše vize a kvalitně dělat svou práci, potřebujeme ty nejlepší pracovníky. Na pracovníky jsme nároční a zároveň děláme maximum možného pro jejich rozvoj, spokojenost a možnost podílet se tvůrčím způsobem na činnosti, správě a směřování organizace.

Chceme být příkladnou a inspirativní organizací.

Nejsme smířeni s průměrností, ale máme ambice posouvat hranice. Tím, co děláme a jak to děláme, chceme pozitivně ovlivňovat společnost a inspirovat další k inovativním přístupům,  kvalitě a efektivitě služeb a k ochotě angažovat se ve prospěch potřebných.