Aktuální termíny

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

26.10.2020

Název semináře název semináře název semináře

informace  a přihláška 

Novinky 2021

Etické poradenství a etická facilitace – základní informační seminář

Základy paliativní péče a paliativního přístupu v sociálních službách

Specifika paliativní péče a paliativního přístupu u lidí s demencí

Spiritualita a spirituální doprovázení na konci života

Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří a umírání

Multidisciplinární a týmová spolupráce (nejen) při péči v závěru života

Základy poslední pomoci - co bychom všichni měli vědět o umírání, smrti a péči v závěru života