Po shromáždění nezbytného množství výpisů, podpisů a prohlášení mohl proběhnout zápis do rejstříku ústavů.